مرور رده

دُرنـا TV

به ایران سفر نکنید! ویدیوی به ایران سفر نکنید توسط گردشگران خارجی که به ایران سفر کرده اند ساخته شده و به صورت معناداری ویژگی های ایران را نمایش می دهد. در این ویدئو همچنین می توانید دلیل رغبت خارجی ها نسبت به مشاهده ایران را مشاهده کنید. اطلاعاتی درباره ویدئو به…
ادامه مطلب ...