مرور رده

کردستان

استان کردستان با وسعتی حدود ۲۸۸۱۷ کیلومتر مربع در سر حدات غربی ایران و در دشت ها و دامنه های سلسله جبال زاگرس میانی واقع شده است . این استان از شمال به استان های آذرباییجان غربی و زنجان ،از شرق به همدان و زنجان از جنوب به استان کرمانشاه و از غرب به کشور عراق محدود می شود .کردستان امروزی یکی از نواحی…
ادامه مطلب ...