مرور رده

گلستان

آبشار شیر آباد خان در استان گلستان جای جای ایران می تواند یک جاذبه توریستی باشد و یکی از مکان هایی که درنای من شما را با آن آشنا می سازد، آبشار شیر آباد خان است. این آبشار در بخش جنوبی شهر خان بین و در مرکز جنگلی زیبا واقع شده است. راه رسیدن…
ادامه مطلب ...