مرور رده

آذربایجان غربی

تخت سلیمان مجموعه ای تاریخی مشتمل بر دریاچه ای طبیعی، آتشکده اذرگشنسب، معبد آناهیتا، بنای چهار تاقی، تالار و کاخ شاهی که بر روی صفحه ای سنگی که از رسوب مواد کانی طی میلیون ها سال ایجاد شده بنا گردیده است، این مجموعه که امروزه(بعد از فتح ایران توسط اعراب) تخت سلیمان نامیده می شود در گذشته به آتشکده…
ادامه مطلب ...