مرور رده

خراسان رضوی

راهنمای سفر به ایران مستندی درباره ی استوارت و همسرش آزاده است، که به نقاط مختلف ایران سفر می کنند و جاذبه های گردشگری ایران را به نمایش می گذارند. در چهارمین قسمت این مستند آنها به نیشابور می روند.
ادامه مطلب ...