مرور رده

تهران

موزه مقدم یک موزه تاریخی در شهر تهران است. برای اطلاعات بیشتر با درنای من همراه باشید. در ابتدا این خانه، محل سکونت احتساب الملک یکی از صاحب منصبان مشهور قاجاریان بود. پس از مرگ احتساب الملک، این خانه به پسرش محسن مقدم که استاد باستان شناسی دانشگاه تهران بود، ارث رسید.
ادامه مطلب ...